Sme špecialisti
na nedeštruktívne kontroly vírivými prúdmi

Naše služby

NDT kontroly

Realizovanie nedeštruktívnych kontrol vírivými prúdmi interne, externe a kombinovane. Servisná skupina pri realizácii NDT skúšok

Metodiky a postupy

Návrh a vývoj metodík a postupov pre nedeštruktívne kontroly vírivými prúdmi a ich kvalifikácie

Vírivoprúdové sondy

Návrh, vývoj a výroba sond pre nedeštruktívne kontroly vírivými prúdmi typu Bobbin, Array, rotačných a príložných sond

Manipulátory

Návrh, vývoj, výroba a servis manipulátorov pre realizovanie nedeštruktívnych kontrol vírivými prúdmi

Softvér

Dodávky a školenia ovládacieho softvéru na zber a vyhodnocovanie dát z nedeštruktívnych kontrol vírivými prúdmi firiem ZETEC, Eddyfi a CoreStar

Dátové centrum

Centralizovaná inštraktúra pre prípravu a vyhodnocovanie nedeštruktívnych kontrol vírivými prúdmi s možnosťou vzdialeného prístupu na lokality kontrol

Vzdelávanie a výcvik

Vzdelávanie a výcvik analytikov a technikov v oblasti nedeštruktívnych kontrol vírivými prúdmi

Prenájom hardvéru

Prenájom hardvéru na zber a vyhodnocovanie dát z nedeštruktívnych kontrol vírivými prúdmi

Viac ako

0
spokojných zákazníkov
0
realizovaných projektov
0
vyškolených špecialistov
0
realizovaných skúšok

Boli s nami spokojní