O NÁS

Budujeme partnerstvá skôr ako dodávateľské vzťahy

Naša spoločnosť vznikla v roku 2009. Od svojho vzniku sa profilujeme ako spoločnosť, ktorá je prvá pri zavádzaní najnovších techník a technológií v oblasti nedeštruktívnych kontrol pomocou vírivých prúdov a snažíme sa poskytovať zákazníkom služby a produkty najvyššej kvality.

Pôsobíme najmä v oblasti jadrovej energetiky. Špecializujeme sa na kontroly teplovýmenných rúrok parogenerátorov a rôznych tepelných výmenníkov a aktívne sa podieľame na zbere a analýze dát.

Vybudovali sme infraštruktúru, ktorá umožňuje diaľkovo online bezpečne a efektívne vykonávať a overovať výsledky NDT kontrol vírivými prúdmi z rôznych lokalít a ktorá umožnila integrovať naše kompetencie, hardvérovú a softvérovú infraštruktúru so zamestnancami zákazníkov a vytvárať tak podmienky  pre synergické a efektívne využívanie spoločných zdrojov. ​

Naše certifikáty a oprávnenia

Všetko čo robíme sa snažíme robiť súlade s domácimi a svetovými štandardami. Absolvujeme zákaznícke, dodávateľské a nezávislé certifikačné audity, aby sme si boli istí, že naše procesy, produkty a služby sú v zhode so stanovenými požiadavkami.

Juraj Zahradník

Riaditeľ spoločnosti

Kontaktujte nás