REALIZOVANIE NDT KONTROL

Technické zázemie spoločnosti umožňuje realizovať zber, analýzu a vyhodnotenie dát kontrol vírivými prúdmi  (ECT – Eddy Current Testing) interne, externe alebo kombinovane bez ohľadu na lokalitu, kde sa kontroly vykonávajú.

V rámci vyhodnocovania kontrol vírivými zabezpečuje primárnu, sekundárnu a rozhodovaciu analýzu dát a má k dispozícii servisnú skupinu, ktorá zabezpečuje realizáciu ET kontrol priamo u zákazníka.

Viac informácií

METODIKY A POSTUPY

Skúsenosti a know-how spoločnosti umožňujú návrh a vývoj metodík a postupov skúšania pre nedeštruktívne kontroly vírivými prúdmi pre jednotlivé typy výmenníkov a použité sondy, ich kvalifikácie, vrátane kvalifikácií externe navrhnutých metodík a postupov skúšania. 

Viac informácií

MIERKY A KVALIFIKAČNÉ TELESÁ

Navrhujeme, vyvíjame a vyrábame ET a UT mierky a kvalifikačné telesá.

Viac informácií

VÍRIVOPRÚDOVÉ SONDY

V oblasti vírivoprúdových sond spoločnosť realizuje interný vývoj, výrobu a kalibrácie sond typu Bobbin, viaccievkových Array sond, rotačných a príložných sond.


Okrem vlastného interného vývoja a výroby sond zabezpečuje aj vývoj vírivoprúdových sond “na mieru” podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. 

Viac informácií

MANIPULÁTORY

V oblasti mechanizácie a automatizácie nedeštruktívnych kontrol spoločnosť zabezpečuje návrh, vývoj, výrobu a servis diaľkovo ovládaných manipulátorov pre realizovanie nedeštruktívnych kontrol prostredníctvom vírivoprúdových sond a ultrazvukom a zabezpečuje servis manipulátorov pre vyťahovanie cudzích predmetov z primárneho alebo sekundárneho okruhu. 

Viac informácií

SOFTVÉR

V rámci dodávok a školení ovládacieho softvéru pre zber, vyhodnocovanie a dát z kontrol vírivými prúdmi sa spoločnosť zameriava hlavne na softvér spoločností ZETEC (Eddynet Bundle, Revospect Proro, Revospect HX Pro a Velocity), EDDYFI (Lyft, Magnifi, SurfacePro 3D) a  CORESTAR (EddyVision). 

Viac informácií

DÁTOVÉ CENTRUM

Spoločnosť vybudovala infraštruktúru, ktorá sústreďuje všetku potrebnú techniku a analytické tímy na jednom mieste a prostredníctvom online prenosu dát umožňuje centrálne  riadiť, koordinovať, vykonávať a overovať výsledky NDT kontrol vírivými prúdmi diaľkovo pre elektrárne v rôznych krajinách sveta. 

Viac informácií

VZDELÁVANIE A VÝCVIK

Spoločnosť vybudovala školiace priestory, ktoré sú vybavené najmodernejšou analytickou technikou pre vyhodnocovanie ET kontrol a multimediálnou prezentačnou technikou.

Vytvorila tak príjemné zázemie pre dlhodobé,  odborne a psychicky náročné teoretické aj praktické vzdelávanie technikov a špecialistov ET kontrol.

Zákazníkom vie poskytnúť aj podporu pre ich pracovníkov vo forme osobného koučingu a mentoringu. 

Viac informácií

PRENÁJOM HARDVÉRU

Spoločnosť poskytuje služby krátkodobého prenájmu hardvéru a softvéru potrebného na zber a vyhodnocovanie dát z ET kontrol vrátane špecifických konfigurácií a nastavení. Poskytuje tiež podporu pri interpretovaní výsledkov skúšok a ich prezentácii. 

Viac informácií