DÁTOVÉ CENTRUM NDT KONTROL

Dátové centrum NDT kontrol

Vybudovali sme centralizovanú inštraktúru pre prípravu, realizovanie a vyhodnocovanie nedeštruktívnych kontrol vírivými prúdmi (NDT - Non Destructive Testing) s možnosťou vzdialeného prístupu na lokality.

Kontaktujte nás