REALIZOVANIE NDT KONTROL

NDT Kontroly [Nedeštruktívne kontroly vírivými prúdmi]

Máme dlhoročné skúsenosti s vykonávaním nedeštruktívnych kontrol vírivými prúdmi (NDT - Non Destructive Testing) a máme k dispozícií všetky zdroje potrebné pre ich kvalitnú a rýchlu realizáciu.

Vykonávame predprevádzkové a prevádzkové kontroly hlavne jadrovo-energetických zariadení ako sú tlakové nádoby reaktorov, parogenerátory, rôzne tepelné výmenníky a kondenzátory, ale používané metodiky a postupy vieme aplikovať aj v iných priemyselných odvetviach napr. hutníctve, automobilovom, petrochemickom a leteckom priemysle.

Realizujeme zber, analýzu a vyhodnotenie dát NDT kontrol vírivými prúdmi. Máme kvalifikovaných a skúsených analytikov, ktorí vedia vyhodnotiť nazbierané dáta v rámci primárnej, sekundárnej alebo resolution analýzy a správne identifikovať jednotlivé chyby povrchov.

Výsledky skúšok vieme kvalifikovane prezentovať alebo vieme poskytnúť zákazníkom podporu pri ich interpretácii.

Máte záujem o ďalšie informácie?

Napíšte nám!