SOFTVÉR PRE NDT KONTROLY

Softvér pre NDT kontroly

Dodávame ovládací softvér pre zber a vyhodnocovanie dát z nedeštruktívnych kontrol vírivými prúdmi (NDT - Non Destructive Testing) firiem ZETEC, Eddyfi a CoreStar vrátane školení používateľov.

Máte záujem o ďalšie informácie?

Napíšte nám!